PALL   Kizárólagos Magyarországi Importőre
SEITZ SZŰRŐLAPOK

BOR, PEZSGŐ, GYÜMÖLCSLÉ ÉS SZESZES ITALOK SZŰRÉSÉRE

SEITZ szűrőlapok – példamutató minőség A szűrőlapok kiváló minőségi jellemzőit és fölényét biztosítják:

 • Új műszaki eljárás alkalmazása a különleges cellulózszálak feltárásában, ami előfeltétele a meghatározott, finom kovaföld keverék egyenletes és biztonságos beépülésének.
 • Hatékony elektrokinetikus feszültség kialakítása, amivel meghatározott adszorpciós erő biztosítható.
 • Több mint 100 éves italszűrési gyakorlat, szigorú és teljes minőségellenőrzés a nyersanyagtól a késztermékig.

SEITZ szűrőlapok fontos jellemzői, röviden:

 • mikrobiológiai biztonság
 • a lapszűrők kifogástalan tömítettsége
 • kiegyenlített szitahatás és adszorpció következtében csekély színezőanyag veszteség
 • szilárd szerkezet, mechanikailag stabil, nem érzékeny kivitel
 • könnyű kezelhetőség, a szűrőlapok nem tapadnak össze
 • a szűrőlapok jó minőségű nyersanyagokból, rendkívül alacsony idegen ion tartalommal készülnek
 • bel- és külföldi élelmiszeripari szabványoknak megfelelnek
 • mindig azonos, kiváló minőség

Gazdaságos szűrés SEITZ szűrőlapokkal A szűrőhatás, a mennyiségi teljesítmény, a megbízhatóság és a szűrési költségek alapján határozható meg a szűrés gazdaságossága. A SEITZ minden szűrési feladathoz – előszűréshez, finomszűréshez és a csírátlanító szűréshez – gazdaságos és megbízató megoldást kínál Önnek. Ezt bizonyítja a több milliós szűrőlap felhasználás a világ minden részén, az élelmiszeriparban, valamint a vegyi- és gyógyszeriparban.

SEITZ szűrőlapok összetétele, szerkezete, hatásmechanizmusa A SEITZ szűrőlapok anyagösszetételüknél és szerkezeti kialakításuknál fogva mélységi szűrők, amelyek egy labirintusszerű, rendkívül szűk csomótávolságú térbeli szitához hasonlítanak, nagyon finom, számtalan szerteágazó csatornával. A szűrőlapok összességükben 70-80% üreges térfogattal rendelkeznek. A szűrendő folyadék ezeken a csatornákon viszonylag lassan áramlik át. A lebegő anyagok és a mikroorganizmusok a labirintusban megtett hosszú út alatt megkötődnek, miközben az elektrokinetikus feszültség (adszorpció) a térbeli szitahatást értelemszerűen kiegészíti és támogatja.

A SEITZ szűrőlapok mélységi szűrőként rendkívül nagy lebegő anyag megkötési kapacitással rendelkeznek, így különösen alkalmasak olyan italok és egyéb folyadékok szűrésére, melyeknél a lebegő anyagok tartalma, összetétele és tulajdonságai, valamint az ital mikroflórája rendkívül különböző. A SEITZ szűrőlapok így világszerte nagy sikerrel alkalmazhatók bor, pezsgő, szeszes italok és gyümölcslé tisztítására és csírátlanítására. Membránszűrők utánkapcsolása esetén a lapszűrők lényegesen megnövelik a membrán élettartamát.

A SEITZ szűrőlapokat nagy tisztaságú, gondosan előkezelt cellulózból, kovaföldből és perlitből gyártják. A töltési feszültséget módosító kezelés, a komponenseknek a szűrőanyag öszszetételével és tömörségével pontosan összehangolt adagolása biztosítják a kiegyensúlyozott viszonyt a szitahatás és az adszorpciós erő között. Ily módon egyrészt nagy összteljesítmény adódik, nagy a lebegő anyagok, mikroorganizmusok és kolloidok visszatartási aránya, a szűrőréteg átszakadásának veszélye nélkül, másrészt csekély az adszorpciós színanyag veszteség pl. vörösbor vagy bizonyos szeszes italok és színes levek szűrésekor.

A szűrőlapok gyártásakor, a szitahevederen a szálas és szemcsés szűrőanyag átrendeződik, így a szűrőlap szerkezete a kimenő oldal felé tömörebbé válik. Ezáltal a szűrőlap szerkezetébe a finomabb szemcsék beépülése könnyebb lesz, a gyors eltömődés pedig késleltethető.

A SEITZ szűrőlapok mind száraz, mind nedves állapotban szilárdak. Berakáskor és kivételkor könnyen kezelhetők, mechanikus igénybevételre és nyomáslökésekre kevésbé érzékenyek, jobban bírják a túlzott áramlási sebességeket, mint a korábbi azbeszttartalmú gyártmányok. Ezzel szemben a szűrőlapok nagyobb szilárdsága miatt a szűrőgépek rásajtoló mechanizmusát nagyobb erővel kell előfeszíteni. Az italipar számára valamennyi elő-, finomtisztító és csírátlanító lap vastagsága 3,7-4,4 mm közötti tartományban van, így a SEITZ gyártmányú szűrőberendezéseknél az alábbi egységes átmenő szemtömítések alkalmazhatók:

A SEITZ szűrőlapok a modern szűrőkön kézi vagy motorikus mozgatású hidraulikus rásajtoló szerkezettel, minimális cseppveszteséggel tömíthetők. Ugyanez érvényes a kézi működtetésű orsós szorítószerkezetekre is, feltételezve, hogy a nyomóerő teljes mértékben hatékonnyá válik. Ezért fontos, hogy az orsó végének és a nyomást felvevő felületeknek, nyomótárcsáknak tisztának, simának és kemény zsírral jól zsírozottnak kell lenniük. A tömítő peremek jó átnedvesedése után a szűrőt nyomásmentes állapotban célszerű erősen utánhúzni.
szurolap1

A sokféle szűrési feladat gazdaságos végrehajtására különböző átbocsátó képességű SEITZ szűrőlapok állnak rendelkezésre. A gyakorlati szakember számára nem mindig könnyű az adott szűrési feladathoz megfelelő szűrőlap kiválasztása.

Az alábbi áttekintő táblázatok tapasztalati értékeken alapulnak, ezek felvilágosítást adnak a szűrőlapok besorolására a szűrési élesség és a mennyiségi teljesítmény szerint. Szinte minden szűrési feladat gazdaságosan megoldható SEITZ szűrőlapokkal.

 

szűrőlap2

A szűrési feladat sikeres megoldása szempontjából a megfelelő szűrőlap és a különböző előkészítő műveletek (pl. derítés) meghatározása mellett a szűrés végrehajtása a döntő. Ezért a szűrőlapokat úgy kell behelyezni a szűrőgépbe, hogy a zavaros ital az érdesebb oldal felől a simább kiáramlási oldal felé haladjon át. Egyébként a szűrés végrehajtása viszonylag egyszerű és a kívánt eredmény biztosítható a szűrési útmutató pontos betartásával.

A SEITZ szűrőlapokból szálfoszlányok nem válnak ki, még magas áramlási sebesség vagy véletlen nyomás-lökés hatására sem.

*Nehezen szűrhető szeszesitaloknál ajánlatos az átfolyó mennyiség csökkentése a csírátlanító szűrésnél ajánlott értékre.

szűrőlap3

*SEITZ-K, SEITZ-KS, SEITZ-EK, SEITZ-0/400Fa a SEITZ-FILTER-WERKE cég bejegyzett márkajegyei

A szűrési feladatok és követelmények a pincészetekben világszerte nagyon különbözők, mint ahogy maguk a borok is. Éppen ezért ajánlásaink, melyek speciálisan a német borokra érvényes szempontok alapján készültek, nem minden esetben helytállóak más termőhelyekre. Az ide vonatkozó ajánlásainkat a következő oldalakon találják.

Az első fejtés utáni előszűrés
A szőlő- és borgazdaságokban az első szűrésre – a derítés után – alapvetően egy speciális durva tisztító szűrőlap alkalmazása az elterjedt. Különösen érvényes ez olyan újborokra, amelyeknek az önderülése nem kielégítő.

Ebben a szűrési fokozatban a SEITZ-K 700 típusú mélységi szűrőlappal a durva zavarosító anyagokat megbízhatóan el lehet választani úgy, hogy ezután közvetlenül a finom szűrés végezhető. Ha azonban az újbor már az első fejtésig megfelelő önderülésen esett át, akkor azonnal fényesre szűrhető SEITZ-K 200 típusú mélyszűrővel.

Finomszűrésre előülepítés és derítés után
A szűrhetőség javítására ajánlatos egy előzetes kovasavszolos és zselatinos derítés. Ezen derítési kombináció hatására a kolloidok nagyobb részecskékké tapadnak össze és a részecskék ülepedése is jobb. Az ilyen derítés azonban bizonyos kritikus boroknál nem hoz eredményt. Ezen esetekben csak laboratóriumi előkísérletek alapján lehet használható eredményre jutni.

A szőlő és a cefre intenzívebb mechanikai igénybevétele, valamint a gyors feldolgozás miatt, ma az újborban a finomszemcsés zavarosító anyagok nagyobb részarányával kell számolni. A finomszemcsés lebegő anyagok kiszűrésére javasoljuk a SEITZ-K 200 finomtisztító mélyszűrőnket. Ez egy különösen átszakadásbiztos, a nyomáslökésekre és a szűrési szünetekre egyáltalán nem érzékeny lap. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egészen kimerülésig fényesre szűr.

A csírátlanítás előtti éles finomszűrésre
A csírátlanítás előtti utolsó finomszűrésnek különös jelentősége van. Ebben a szűrési fokozatban valamenynyi zavarosító anyagot el kell választanunk.

Ehhez a feladathoz nagy teljesítményű éles finomtisztító mélyszűrőre van szükségünk. Az utolsó finomszűrésre a SEITZ-K 100 mélyszűrőt ajánljuk. Ez a mélyszűrő kimerülésig fényesre szűr, gyakran használják a kémiai stabilizálás (bentonitos derítés, kékderítés) után a kezelő anyagok elválasztására. Ezután következhet a csírátlanító szűrés.

A SEITZ-K 100 a megfelelő szűrőlap a csírátlanító szűrés előtt. A SEITZ-K 100 és a SEITZ-EK együtt célszerű szűrési párosítást alkot a palackozás előtt.